About Us

यहाँलाई स्वागत छ |
नाताबम एउटा छाहरी हो | यहाँ गुम्सिएका आवाजहरु, बाहिर आउन नसकेका प्रतिभाहरुको प्रतिभालाई,आवाजलाई तपाईंहरु माझ ल्याउन माद्दत गर्दछ | अबसरबाट बन्चित नेपाली भाई बहिनीहरुलाई सहयोगगर्ने, ग्रामीण भेगका स्कुलहरुलाई सहयोग गर्ने नाताबमको मुख्य उदेस्य रहेको छ |

This project also supporting children of rural area in Nepal who are helpless and poor condition. Since now we had been supported over 1,000 students by delivering visual libraries and computers, also providing scholarship.

buy facebook likes